Sunny Funny är en förening som bildades 2017. Vi arbetar ideellt för att stärka funktionsnedsattas livssituation och är partipolitiskt obundna. Vi vill verka för ett mer inkluderande samhälle i Kalmar län.

Genom folkbildning och social öppenhet vill vi skapa förutsättningar för samtal och forum med allas lika värde som grund. Som medlem stödjer du Sunny Funny och ställer dig bakom vår värdegrund.

Bli medlem i Sunny Funnys förening genom att betala medlemsavgiften till bg 5191-6955 eller swish

123 571 96 46 och ange dina kontaktuppgifter, inklusive e-post eller mobilnummer.

Kostnaden är 100 kr